• دلیل تشبیه آفرینش انسان به گل سفال در قرآن

در سوره الرحمن خداوند متعال فرموده‌اند: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ ﴿۱۴﴾انسان را از گل خشکیده‌‌ای همچون سفال آفرید. (۱۴) همانطور که می‌دانید برای ایجاد سفال ابتدا باید گل...