خانه برچسب‌ها ماگما

برچسب: ماگما

بحث دریاهای سوزان و به آتش گرفتن دریا در قرآن کریم

در سوره مبارکه التکویر در باره یکی از مراحل نابودی و مرگ زمین و قیامت به جوشان شدن دریا ها و بنا به بعضی...

اشاره قرآن کریم به حرکت لایه‌های زمین و به وجود آمدن...

همان‌طور که می‌دانید لایه های زمین زمین یکپارچه نیست و از ورقه‌های تکنیکی تشکیل شده‌است که این ورقه‌ها در زیر زمین دائماً درحال‌حرکت هستند...

اشاره قرآن کریم به وجود رگه های آتشفشانی

یک کوه آتش فشانی سه جریان مختلف جریان دارد که جریان اصلی ماگما یا همان ماده مذاب است که به طرف بیرون جریان دارد و معمولا رنگ آن سرخ رنگ است،جریان بعدی جریان های دود و خاکستر هستند که از درز ها و رگه های دیگری معمولا بصورت دود و خاکستر از قسمت های پایینی کوه خارج میشود
- تبلیغات -

نوشته های تصادفی