در گذشتههای دور تصور میشد که مادر نقش اصلی را در تعین جنسیت فرزندان دارد و به همین دلیل زنانی که عمدتاً دچار بچه دختر میشدند ممکن بود از سوی شوهرش خودشان مورد اذیت قرار بگیرند و از دیدگاه جامعه نیز با دید بدی به آن‌ها نگاه شود، حال‌آنکه خداوند متعال با دادن صرفاً یک فرزند دختر یعنی حضرت زهرا (س) به رسول اکرم (ص) سعی در شکستن این کلیشهها و تابوهای بدوی در باره اهمیت جنسیت جنین از همان صدر اسلام را در جامعه مردسالار آن دوران داشت، حال‌آنکه این دید منفی نسبت به زنانی که پسردار نمیشدند متأسفانه تا یکصد سال اخیر ادامه داشت و حتی ممکن است در برخی از خانوادهها نیز ادامه داشتهباشد.

اما علم ژنتیک امروزه اثبات کرده است که زن هیچ نقشی در تعین جنسیت فرزندان ندارد و مردان جنسیت فرزند را تعین می‌کنند، باید گفت از دیدگاه ژنتیک شکل کروموزوم‌های زنان به‌صورت XX و شکل کروموزوم‌های مردان به‌صورت XY است، در زمان لقاح کودک یک کروموزوم از مادر خود می‌گیرد که این کروموزوم درهرحال یک کروموزوم X است و یک کروموزوم از پدرش می‌گیرد که این کروموزوم می‌تواند به‌صورت X یا Y باشد، حال اگر این کروموزوم دریافتی X باشد فرزند دختر می‌شود ولی اگر این کروموزوم دریافتی Y باشد فرزند پسر می‌شود و مادر با منصوب‌کردن یکی از کروموزوم‌های X عملاً نقشی در پسردار شدن یا دختردار شدن ندارد و این پدر است که جنسیت جنین را تعین می‌کند.

در آیه ۴۵ سوره النجم خداوند متعال فرمودهاند:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَالْأُنْثَى ﴿۴۵مِنْ نُطْفَهٍ إِذَا تُمْنَى ﴿۴۶

 واوست که دو زوج نر وماده آفرید ﴿۴۵ از نطفه هنگامی که در رحم ریخته شود.﴿۴۶

در آیه فوق منظور از دو زوج نر و ماده علاوه بر مفهوم ساده آن می تواند بر همان کروموزومهای X و Y است که هر کدام از آن‌ها وارد رحم زن که XX است بشود و جنسیت کودک را تعین کنند، در ادامه در آیه ۴۶ نیز بر این مساله تأکید میشود که دو زوج نر و ماده به نطفه مربوط میشوند که مفهوم نطفه به “منی مرد” اطلاق میشود ]منبع[ و ارتباطی با تخمک زن ندارد و مادر با منصوب کردن یکی از کروموزومهای XX عملاً در تعین جنسیت نقشی ندارد و بنا به تأکید قرآن کریم و علم ژنتیک که ۱۴۰۰ سال بعد این مساله را کشف کرد مرد نقش اصلی را در تعین جنسیت کودک دارد.

یک نکته جالب‌تر این آیه در این موضوع است که آیه از واژه “دو جفت”نر برای مرد استفاده نکرده است و از واژه “دو زوج”استفاده کرده است که می‌تواند بر دو گونه متضاد کنار هم یعنی X  و Y دلالت داشته باشد، درصورتی‌که از واژه دو جفت نر استفاده می‌کرد عملاً معنی و مفهوم آیه می‌توانست بر XX دلالت داشته باشد،اشاره آیه بعدی مبنی بر ریخته شدن نطفه در رحم نیز می تواند موئید این مساله باشد که منظور قرآن از دو زوج نر همان ساختار ژنتیک جنس نر است.برای درک دقیق تر دو زوج نر و ماده علاوه بر مفهوم کلاسیک آن به تصویر زیر توجه نمایید.


برای دانلود این نوشته با فورمت PDF کلیک کنید.

رامین فخاری

فارغ التحصیل:
لیسانس برق و قدرت
لیسانس علوم سیاسی
فوق لیسانس مطالعات منطقه-خاورمیانه دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجوی:
لیسانس تاریخ
فوق لیسانس اقتصاد

نوکر امام حسین و اگه قبول کنه خاک پای امام زمان

https://mojezatelmiquran.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *