خانه نویسندگان مطالب توسط رامین فخاری

رامین فخاری

87 مطالب 1 دیدگاه‌ها
🎓مهندسی برق 🎓علوم سیاسی/ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه علامه طباطبایی 🎓ارشد اقتصاد
- تبلیغات -

نوشته های تصادفی