یکشنبه، 26 فروردین 1403
خانه کیهان شناسی در قرآن غول های سرخ در قرآن کریم

غول های سرخ در قرآن کریم

 یک ستاره هم وزن خورشید باشد و به پایان عمر خود نزدیک شود به یک غول سرخ تبدیل میشود و همجوشی هسته ای در لایه بیرونی اش به وسیله هیلیوم ها و هیدروژن های اتفاق می افتد و لایه بیرونی خود را به فضا پرتاب میکند در حالی که هسته درونی اش بیشتر به داخل خود کشیده میشود.

مطلبی برای نمایش وجود ندارد

- تبلیغات -

نوشته های تصادفی