خانه برچسب‌ها زمین

برچسب: زمین

کروی بودن زمین در قرآن کریم

متأسفانه، در طی سال‌های اخیر یک جریان شبه علم که به دنبال قراردادن علم در برابر دین است به مسئله زمین تخت دامن می‌زند.

اشاره قرآن کریم به نحوه مرگ کره زمین

ستاره شناسان موفق به مشاهده یک ستاره در فاصله 13 هزار سال نوری شدند که شبیه به خورشید ما بود و یک پیش نمایش...

اشاره قرآن کریم به انعکاس نور خورشید توسط زمین

انعکاس عبارت است از بازگشت فوتون نور پس از برخورد به یک جسم و باید افزود همره روزه میلیاردها فوتون نوری از جانب خورشید به سوی زمین گسیل میشوند،بخشی از این پرتوها که قدرتمند تر هستند به میدان مناطیسی زمین برخورد می کنند و باز میگردند،اما بخش دیگر این پرتو ها پس از برخود به سطح زمین منعکس میشوند و بازگردانده میشوند.

اشاره قرآن به حرکت زمین

تا حدود دو قرن پیش اکثر مردم جهان بر این عقیده بودند که زمین ثابت است و در مرکز عالم قرار دارد و دانشمندانی...

بحث خداشناسی درباره جاروبرقی های منظومه شمسی

تصور کنید که زمانی که در خانه نشسته این یک شهاب سنگ به یک منطقه مسکونی اطراف شما اصابت می کند و هر روز...

کاهش ابعاد زمین از دیدگاه قرآن کریم

در یک فرضیه در باره مراحل شکل گیری زمین گفته میشود که زمین زمانی که از خورشید جدا شد به شکل یک توپ آتش...
- تبلیغات -

نوشته های تصادفی