اشاره حضرت امام جعفرصادق(ع) به منشا ژنتیک ریش صورت

ضخامت ریش در درجه اول توسط ژنتیک تعین می شود،اگر پدر و پدر بزرگ شما ریش پر پشتی داشته باشند احتمالا شما ریش پرپشتی دارید. آندروژن ها و گروهی...

اشاره حضرت امام جعفر صادق(ع)به مایع مغزی نخایی و بیماری هیدروسفالی 

همانطور که میدانید   مغز ما در درون مایع مغزی نخاعی قرار گرفته است و این مایع نقش تغذیه مغز و همچنین جلوگیری از برخورد مغز با استخوان ها را...

اشاره حضرت امام صادق(ع) به منشا شیر مادر

تولید شیر در بدن مادر در داخل غده هایی بنام “آلوئول” تولید میشود. مرد به هورمون ها پروتئین ها واکسی توسین سیگنال هایی را می دهد و با دادن...