ذوالقرنین اشاره شده در قرآن کریم به چه کسی می تواند دلالت داشته باشد؟

قبلاً در نوشته ها و تفسیرهای مختلف از علمای اسلامی و کارشناس تفاسیر متعددی از از کیستی ذوالقرنین ارائه شده است،عده ای معتقد هستند که ذوالقرنین همان اسکندر مقدونی است عده‌ای...

مشاهده طوفان نوح توسط بومیان استرالیا و دلایل جهانی بودن طوفان نوح

اخیرا کتاب جدیدی تحت عنوان”از جوامع ابتدایی تا ذن”تالیف میرچاالیاده اسطوره شناس و دین پژوه رومانیایی در ایران منتشر شده است که در قسمتی از کتاب به اعتقادات بومیان...

برسی تطبقی قوم عاد و قوم ثمود با آیات قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار

در آیات متعددی از قرآن کریم به قومی بنام قوم عاد اشاره شده است که از ویژگی های این قوم قامت های بلند آنهاست در این نوشته قصد داریم...