اشاره قرآن کریم به انتقال ماده جهان از یک جهان قبلی و مرحله آخر جهان ما

بارها در پست های قبلی اشاره کرده ایم که یکی از فرضیه های موجود درباره مبدا جهان ما این است که بعد از انفجار بزرگ بخشی از تکینگ(ماده) یک...

چرا در قرآن کریم اشاره شده است که جهان در شش روز آفریده شده است؟

یکی از شبهات رایج وارد شده به قرآن کریم از سوی سایت ها و صفحات معاند و جریان های آتئیست و ضد اسلامی این است که چرا در آیات...

دیدگاه قرآن کریم درباره منشا آبهای کره زمین

درباره منشأ آب بروی زمین سه نظریه اصلی وجود دارد؛ نظریه اول این است که آب از فضا توسط دنباله‌دارها به زمین حمل شده است و پس از تشکیل...

کاهش ابعاد زمین از دیدگاه قرآن کریم

 در یک فرضیه در باره مراحل شکل‌گیری زمین گفته می‌شود که زمین زمانی که از خورشید جدا شد به شکل یک توپ آتش بود و یا همانند مشتری یک...