نشانه های وجود نازنین امام حسین در تورات و انجیل

تاریخ ادیان توحیدی پر از مکاشفات و پیشگویی های اولیای خداوند است و هر پیامبری آمدن پیامبران و از برخی از رخداد های آینده خبر می داده است.در این...

ماجرای عبور حضرت موسی(ع) و قوم یهود از آب دریا و پروفسور فرانسوی موریس بوکای

در موزه سلطنتی مصر واقع در شهر قاهره یک مومیایی منتصب به بدن فرعون وجود دارد در سال 1981 بنا به خواست دولت فرانسه این جسد برای تعدادی از...

داستان مردم شهر پمپی و انسان هایی که بخاطر لواط و زنا به مجسمه های سنگی تبدیل شدند

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد،در کثری از ثانیه هوا پر از گازهای سمی شد و خورشید از دیده ها پنهان گردید به شکلی که بسیاری از مردم شهر...