بحث کلونی های حیوانات در قرآن کریم

بسم الله الرحمن الرحیم بسیاری از جانداران روی زمین دارای کولونی های اجتماعی هستند،مثلا زنبور های عسل و مورچه ها در کلونی ها و ساختارهای اجتماعی بسیار سازمان یافته...