مشاهده طوفان نوح توسط بومیان استرالیا و دلایل جهانی بودن طوفان نوح

اخیرا کتاب جدیدی تحت عنوان”از جوامع ابتدایی تا ذن”تالیف میرچاالیاده اسطوره شناس و دین پژوه رومانیایی در ایران منتشر شده است که در قسمتی از کتاب به اعتقادات بومیان...

داستان مردم شهر پمپی و انسان هایی که بخاطر لواط و زنا به مجسمه های سنگی تبدیل شدند

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد،در کثری از ثانیه هوا پر از گازهای سمی شد و خورشید از دیده ها پنهان گردید به شکلی که بسیاری از مردم شهر...