ذوالقرنین اشاره شده در قرآن کریم به چه کسی می تواند دلالت داشته باشد؟

قبلاً در نوشته ها و تفسیرهای مختلف از علمای اسلامی و کارشناس تفاسیر متعددی از از کیستی ذوالقرنین ارائه شده است،عده ای معتقد هستند که ذوالقرنین همان اسکندر مقدونی است عده‌ای...