اشاره قرآن کریم به طوفان های خورشیدی و ارتباط آن به آخرالزمان و قیامت

همانطور که میدانید میدان مغناطیسی زمین زمین را در برابر طوفان های خورشیدی و اجرام فضایی و اشعه های مضر حمایت میکند در این [لینک]قبلا در باره میدان مغناطیسی...

ذوالقرنین اشاره شده در قرآن کریم به چه کسی می تواند دلالت داشته باشد؟

قبلاً در نوشته ها و تفسیرهای مختلف از علمای اسلامی و کارشناس تفاسیر متعددی از از کیستی ذوالقرنین ارائه شده است،عده ای معتقد هستند که ذوالقرنین همان اسکندر مقدونی است عده‌ای...