اشاره قرآن کریم به کم شدن تراکم اکسیژن با افزایش ارتفاع

همان‌طور که می‌دانید هر چقدر که از سطح زمین دور بشویم و ارتفاع بیشتری بگیریم تراکم اکسیژن کمتر می‌شود؛ مثلاً در ارتفاع ۳۰۰ متری از سطح دریا اکسیژن به‌اندازه...