اشاره قرآن کریم به حرکت لایه‌های زمین و به وجود آمدن کوه‌ها

همان‌طور که می‌دانید لایه های زمین زمین یکپارچه نیست و از ورقه‌های تکنیکی تشکیل شده‌است که این ورقه‌ها در زیر زمین دائماً درحال‌حرکت هستند و دلیل به وجود آمدن...