اشاره قرآن کریم به نحوه تشکیل ستارگان و عناصر تشکیل دهنده بدن ما

دانشمندان معتقد هستند که ۹۷ درصد از اعضای بدن انسان از ستارگان آمده اند و از عناصر ساخته شده از ستارگان تشکیل شدند،شش عنصر حیاتی کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن،...

اشاره ظریف قرآن کریم در نقش سیاهچاله ها در تولد ستارگان

بسم الله الرحمن الرحیم یک نکته برخی از  آیات علمی قرآن دارای ظرافت بسیار خاصی می باشند،مثلا یک آیه همزمان دو مفهوم علمی اشاره می کندکه یک مفهوم آن...