اشاره قرآن کریم به میدان مغناطیسی و اتمسفر زمین

همانطور که میدانید جو زمین از لایه های تروپوسفر،استراتوسفر،مزوسفر،ترموسفر،اگزوسفر،یونوسفر،تشکیل شده است،لایه ازون که بعد از این لایه ها قرار دارد، یک لایه از اکسیژن فشرده است که وظیفه دارد...

اشاره قرآن کریم به کم شدن تراکم اکسیژن با افزایش ارتفاع

همانطور که می دانید هر چقدر که از سطح زمین دور بشویم و ارتفاع بیشتری بگیریم تراکم اکسیژن کمتر میشود مثلا در ارتفاع ۳۰۰ متری از سطح دریا اکسیژن...