نردبان های شنوایی در قرآن کریم و حدیث حضرت علی(ع) درباره گوش

در برسی آناتومی گوش می‌توان گفت که گوش داخلی از دو قسمت به نامهای لابیرنت غشایی استخوانی تشکیل شده است و لابیرنت غشایی است که در درون حفره‌ای از...