ماجرای عبور حضرت موسی(ع) و قوم یهود از آب دریا و پروفسور فرانسوی موریس بوکای

در موزه سلطنتی مصر واقع در شهر قاهره یک مومیایی منتصب به بدن فرعون وجود دارد در سال 1981 بنا به خواست دولت فرانسه این جسد برای تعدادی از...