اشاره قرآن کریم به طوفان های خورشیدی و ارتباط آن به آخرالزمان و قیامت

همانطور که میدانید میدان مغناطیسی زمین زمین را در برابر طوفان های خورشیدی و اجرام فضایی و اشعه های مضر حمایت میکند در این [لینک]قبلا در باره میدان مغناطیسی...

اشاره قرآن کریم به انتقال ماده جهان از یک جهان قبلی و مرحله آخر جهان ما

بارها در پست های قبلی اشاره کرده ایم که یکی از فرضیه های موجود درباره مبدا جهان ما این است که بعد از انفجار بزرگ بخشی از تکینگ(ماده) یک...

تفسیر علمی سوره مبارکه المعارج و آیات مربوط به فروپاشی و نابودی کره زمین و جهان هستی

یکی از زیبا ترین سوره های علمی قرآن کریم سوره المعارج است که در آیات ابتدایی این سوره نکات علمی بسیار زیبا و ظریفی بکار برده شده است که...