اشاره قرآن کریم به نقش پدر در تعین جنسیت فرزند

در گذشته‌های دور تصور می‌شد که مادر نقش اصلی را در تعین جنسیت فرزندان دارد و به همین دلیل زنانی که عمدتاً دچار بچه دختر می‌شدند ممکن بود از...

دیدگاه قرآن کریم درباره منشا آبهای کره زمین

درباره منشأ آب بروی زمین سه نظریه اصلی وجود دارد؛ نظریه اول این است که آب از فضا توسط دنباله‌دارها به زمین حمل شده است و پس از تشکیل...

کاهش ابعاد زمین از دیدگاه قرآن کریم

 در یک فرضیه در باره مراحل شکل‌گیری زمین گفته می‌شود که زمین زمانی که از خورشید جدا شد به شکل یک توپ آتش بود و یا همانند مشتری یک...

نردبان های شنوایی در قرآن کریم و حدیث حضرت علی(ع) درباره گوش

در برسی آناتومی گوش می‌توان گفت که گوش داخلی از دو قسمت به نامهای لابیرنت غشایی استخوانی تشکیل شده است و لابیرنت غشایی است که در درون حفره‌ای از...

اشاره قرآن کریم به غول های سرخ نحوه فروپاشی ستارگان در قرآن کریم

زمانی که یک ستاره در فضا به پایان عمر خود می رسد فروپاشی ستاره از هسته آن شروع میشود و سپس در طی انفجارهای قدرتمند اتمی گاز و مواد...