تفسیر علمی سوره مبارکه المعارج و آیات مربوط به فروپاشی و نابودی کره زمین و جهان هستی

یکی از زیبا ترین سوره های علمی قرآن کریم سوره المعارج است که در آیات ابتدایی این سوره نکات علمی بسیار زیبا و ظریفی بکار برده شده است که...