دیدگاه قرآن کریم درباره منشا آبهای کره زمین

درباره منشأ آب بروی زمین سه نظریه اصلی وجود دارد؛ نظریه اول این است که آب از فضا توسط دنباله‌دارها به زمین حمل شده است و پس از تشکیل...