اشاره قرآن کریم به نقش پدر در تعین جنسیت فرزند

در گذشته‌های دور تصور می‌شد که مادر نقش اصلی را در تعین جنسیت فرزندان دارد و به همین دلیل زنانی که عمدتاً دچار بچه دختر می‌شدند ممکن بود از...

اشاره قرآن کریم به ساختار ژنتیک بانوان و تکامل کروموزوم Y از کروموزوم X

همان‌طور که می‌دانید در هنگام لقاح و تشکیل جدید مادر دارای دو کروموزوم XX و پدر دارای دو کروموزوم XY است و فرزند یک کروموزوم از پدر و یک...

اشاره حضرت امام جعفرصادق(ع) به منشا ژنتیک ریش صورت

ضخامت ریش در درجه اول توسط ژنتیک تعین می شود،اگر پدر و پدر بزرگ شما ریش پر پشتی داشته باشند احتمالا شما ریش پرپشتی دارید. آندروژن ها و گروهی...