اشاره قرآن کریم به میدان مغناطیسی و اتمسفر زمین

همانطور که میدانید جو زمین از لایه های تروپوسفر،استراتوسفر،مزوسفر،ترموسفر،اگزوسفر،یونوسفر،تشکیل شده است،لایه ازون که بعد از این لایه ها قرار دارد، یک لایه از اکسیژن فشرده است که وظیفه دارد...

اشاره قرآن کریم به حرکت لایه‌های زمین و به وجود آمدن کوه‌ها

همان‌طور که می‌دانید لایه های زمین زمین یکپارچه نیست و از ورقه‌های تکنیکی تشکیل شده‌است که این ورقه‌ها در زیر زمین دائماً درحال‌حرکت هستند و دلیل به وجود آمدن...

اشاره قرآن کریم به کم شدن تراکم اکسیژن با افزایش ارتفاع

همانطور که می دانید هر چقدر که از سطح زمین دور بشویم و ارتفاع بیشتری بگیریم تراکم اکسیژن کمتر میشود مثلا در ارتفاع ۳۰۰ متری از سطح دریا اکسیژن...